نام کتاب به فارسی: کتاب روان: بازی ها، آزمون ها، پرسشنامه ها، تاریخچه

نام کتاب به انگلیسی: Psychobook: Games, Tests, Questionnaires, Histories

نویسندگان:

  • ulian Rothenstein
    • Lionel Shriver
    • Oisín Wall
    • Mel Gooding

مترجمان:

  • دکتر آناهیتا صالح
  • یاسمن عزیزی

سال انتشار (کتاب اصلی): 2017

سال چاپ (کتاب ترجمه): 1398

زبان: فارسی

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟